मेनू बंद

Category: जीवनचरित्र

इंदिराबाई हळबे - संपूर्ण माहिती मराठी

इंदिराबाई हळबे – संपूर्ण माहिती मराठी

आपण या आर्टिकल मध्ये महाराष्ट्रातील समाजसुधारक इंदिराबाई हळबे यांची संपूर्ण माहिती सोप्या मराठी भाषेत जाणून घेणार आहोत.…

गंगाधर बाळकृष्ण सरदार - सम्पूर्ण माहिती मराठी

गंगाधर बाळकृष्ण सरदार – सम्पूर्ण माहिती मराठी

आपण या आर्टिकल मध्ये महाराष्ट्रातील समाजसुधारक गंगाधर बाळकृष्ण सरदार (१९०८-१९८८) यांची संपूर्ण माहिती सोप्या मराठी भाषेत जाणून…

गोदावरी परुळेकर - सम्पूर्ण माहिती मराठी

गोदावरी परुळेकर – सम्पूर्ण माहिती मराठी

आपण या आर्टिकल मध्ये महाराष्ट्रातील समाजसुधारक गोदावरी परुळेकर (१९०७-१९९६) यांची संपूर्ण माहिती सोप्या मराठी भाषेत जाणून घेणार…

नारायण गणेश गोरे - संपूर्ण माहिती मराठी

नारायण गणेश गोरे – संपूर्ण माहिती मराठी

आपण या आर्टिकल मध्ये महाराष्ट्रातील समाजसुधारक नारायण गणेश गोरे यांची संपूर्ण माहिती सोप्या मराठी भाषेत जाणून घेणार…

बाबा पद्मनजी - संपूर्ण माहिती मराठी

बाबा पद्मनजी – संपूर्ण माहिती मराठी

आपण या आर्टिकल मध्ये महाराष्ट्रातील समाजसुधारक बाबा पद्मनजी (१८३१-१९०६) यांची संपूर्ण माहिती सोप्या मराठी भाषेत जाणून घेणार…

डॉ. शिवाजीराव पटवर्धन - संपूर्ण माहिती मराठी

डॉ. शिवाजीराव पटवर्धन – संपूर्ण माहिती मराठी

आपण या आर्टिकल मध्ये महाराष्ट्रातील समाजसुधारक डॉ. शिवाजीराव पटवर्धन (1892-1986) यांची संपूर्ण माहिती सोप्या मराठी भाषेत जाणून घेणार आहोत.…

डॉ. पंजाबराव देशमुख - संपूर्ण माहिती मराठी

डॉ. पंजाबराव देशमुख – संपूर्ण माहिती मराठी

आपण या आर्टिकल मध्ये महाराष्ट्रातील समाजसुधारक डॉ. पंजाबराव देशमुख (1898-1965) यांची संपूर्ण माहिती सोप्या मराठी भाषेत जाणून घेणार आहोत.…

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड - संपूर्ण माहिती मराठी

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड – संपूर्ण माहिती मराठी

आपण या आर्टिकल मध्ये महाराष्ट्रातील समाजसुधारक कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड (1902-1971) यांची संपूर्ण माहिती सोप्या मराठी भाषेत जाणून घेणार…