मेनू बंद

Category: अर्थव्यवस्था

जागतिकीकरणाची वैशिष्ट्ये

जागतिकीकरणाची वैशिष्ट्ये

जागतिकीकरण (Globalization) म्हणजे स्थानिक किंवा प्रादेशिक वस्तू किंवा घटना जागतिक स्तरावर बदलण्याची प्रक्रिया. याचा वापर प्रक्रियेचे वर्णन…

व्यवस्थापन म्हणजे काय

व्यवस्थापन म्हणजे काय

नियोजन, संघटना, कर्मचारी, ऑपरेशन, समन्वय, प्रेरणा आणि नियंत्रण ही व्यवस्थापनाची परस्परसंबंधित आणि परस्परावलंबी कार्ये आहेत. कोणतेही व्यवस्थापन…

विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणजे काय | व्याख्या आणि वैशिष्ट्ये

विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणजे काय | व्याख्या आणि वैशिष्ट्ये

आर्थिक आणि इतर संदर्भात बरेचदा ‘विकसनशील अर्थव्यवस्था’ हा शब्दप्रयोग केला जातो. पूर्वी त्याचा उल्लेख ‘अर्धविकसित’ असा केला…

error: Content is protected !!