मेनू बंद

Category: शिक्षण

स्कूल रेडिनेस प्रोग्राम म्हणजे काय, जाणून घ्या महत्व व कार्य

स्कूल रेडिनेस प्रोग्राम म्हणजे काय, जाणून घ्या महत्व व कार्य

School Readiness Programme: भारतातील शाळांमध्ये, प्राथमिक शिक्षण विभागाने पूर्व-प्राथमिक मुलांना शाळा, शिक्षक आणि वर्गमित्रांच्या जवळ आणण्यासाठी ‘School…