मेनू बंद

Category: पर्यावरण

ग्लोबल वार्मिंग म्हणजे काय

ग्लोबल वार्मिंग म्हणजे काय

पृथ्वीच्या इतिहासात हिमयुगाच्या येण्या-जाण्याच्या समावेशासह हवामान बदल सातत्याने होत आहेत. परंतु आधुनिक हवामान बदल वेगळे आहेत कारण…