मेनू बंद

Category: आस्था

अमरत्व म्हणजे काय

अमरत्व म्हणजे काय | अर्थ व आत्म्याच्या अमरत्वाचा सिद्धांत

मृतांचे अंतिम संस्कार करण्याची प्रथा हिंदू, ख्रिश्चन, बौद्ध, मुस्लिम, ज्यू, झोरोस्ट्रियन इत्यादी सर्व प्रमुख धर्मांमध्ये आढळते. या…