मेनू बंद

Category: सामान्य ज्ञान

सागरी प्रवाह म्हणजे काय

सागरी प्रवाह म्हणजे काय

सागरी प्रवाह किनाऱ्याच्या अगदी जवळून वाहत नाहीत. त्यांचा विस्तार सामान्यपणे सागरमग्न खंडभूमीच्या सीमेपर्यंत आढळतो. उत्तर गोलार्धातील उत्तर…

देवदासी प्रथा काय आहे

देवदासी प्रथा म्हणजे काय

दक्षिण भारतात 9व्या-10व्या शतकांत मंदिरे उभारण्याचे कार्य चालू होते. त्या काळात पुष्कळशा देवदासींना भरती करण्यात आले. त्यांना…

समाज म्हणजे काय

समाज म्हणजे काय | व्याख्या व वैशिष्ट्ये

समाजांतर्गत आणि समाजांमधील संघर्ष हे मानवी इतिहासाचे प्रमुख वैशिष्ट्य असले तरी, सर्व समाजामध्ये किमान अलीकडच्या काळात सुसंवाद,…

खडक म्हणजे काय

खडक म्हणजे काय | खडकांचे प्रकार

प्रत्येकजण खडकांशी परिचित आहे. पृथ्वीच्या वरच्या कवच किंवा कवचांमध्ये आढळणारे पदार्थ, मग ते ग्रॅनाइट आणि वाळूच्या खडकासारखे…

क्षेत्रभेट म्हणजे काय

क्षेत्रभेट म्हणजे काय

क्षेत्रभेटीचे नेमके ठिकाण ठरवून त्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ आणि वाहतुकीची उपलब्ध साधने इत्यादींचा आढावा घ्यावा लागतो.…