मेनू बंद

Category: आरोग्य

आनुवंशिकता म्हणजे काय

आनुवंशिकता म्हणजे काय

मानवांमध्ये, डोळ्यांचा रंग आनुवंशिकतेने (Heredity) मिळालेल्या वैशिष्ट्याचे उदाहरण आहे. जसे एखाद्या व्यक्तीला पालकांपैकी एकाकडून ‘निळ्या डोळ्याचे वैशिष्ट्य’…