मेनू बंद

Category: कायदा

विधि संघर्ष बालक म्हणजे काय

विधि संघर्ष बालक म्हणजे काय

कायदेशीर दृष्टिकोनातून, बालगुन्हेगारी 8 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या आणि 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाने केलेल्या कायद्याच्या विरोधात केलेली…

आचार संहिता म्हणजे काय | नियम व कायदे

आचार संहिता म्हणजे काय | नियम व कायदे

स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्याच्या आवश्यकतेसाठी आयोगाने निवडणूक वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतर लगेचच आदर्श आचारसंहिता लागू होते.…