मेनू बंद

Category: कायदा

न्यायालयीन पुनर्विलोकन म्हणजे काय? महत्व व मर्यादा

न्यायालयीन पुनर्विलोकन म्हणजे काय? महत्व व मर्यादा

न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Nyayalayin Punravlokan in Marathi) म्हणजे कायदेमंडळ आणि कार्यपालिकेचे निर्णय राज्यघटनेशी सुसंगत आहेत याची खात्री करण्यासाठी…

विधि संघर्ष बालक म्हणजे काय

विधि संघर्ष बालक म्हणजे काय

कायदेशीर दृष्टिकोनातून, बालगुन्हेगारी 8 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या आणि 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाने केलेल्या कायद्याच्या विरोधात केलेली…

आचार संहिता म्हणजे काय | नियम व कायदे

आचार संहिता म्हणजे काय? नियम व कायदे

Code of Conduct in Marathi: स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्याच्या आवश्यकतेसाठी आयोगाने निवडणूक वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतर…