मेनू बंद

Category: समाज

कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे काय

कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे काय

महिलांवरील कौटुंबिक हिंसाचाराचे मुख्य कारण म्हणजे पुरुषांपेक्षा महिला शारीरिक आणि भावनिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याची विकृत मानसिकता आहे. ग्रामीण…

विधि संघर्ष बालक म्हणजे काय

विधि संघर्ष बालक म्हणजे काय

कायदेशीर दृष्टिकोनातून, बालगुन्हेगारी 8 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या आणि 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाने केलेल्या कायद्याच्या विरोधात केलेली…