मेनू बंद

Category: समाज

विधि संघर्ष बालक म्हणजे काय

विधि संघर्ष बालक म्हणजे काय

कायदेशीर दृष्टिकोनातून, बालगुन्हेगारी 8 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या आणि 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाने केलेल्या कायद्याच्या विरोधात केलेली…

error: Content is protected !!