मेनू बंद

राष्ट्रीय लघुउद्योग महामंडळ (National Small Industries Corporation)

राष्ट्रीय लघुउद्योग महामंडळ म्हणजेच National Small Industries Corporation (NSIC) ची स्थापना सन 1955 मध्ये करण्यात आली. या महामंडळाची संपूर्ण मालकी मध्यवर्ती सरकारची आहे व या महामंडळाचा उद्देश लघुउद्योगांचा विकास घडवून आणणे हा आहे. या महामंडळाची मुख्य कचेरी दिल्ली येथे असून त्याच्या शाखा मुंबई, चेन्नई व कोलकता येथे असून इतरही काही शहरांमध्ये या महामंडळाची उप- कार्यालये आहेत. हे महामंडळ ‘सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालया’च्या अंतर्गत येते.

राष्ट्रीय लघुउद्योग महामंडळ (National Small Industries Corporation)

राष्ट्रीय लघुउद्योग महामंडळाचे भांडवल (Capital of National Small Industries Corporation)

या महामंडळाचे वसूल भांडवल ₹ 7.5 कोटी आहे. हे महामंडळ आपली वित्तीय साधनसामग्री मध्यवर्ती सरकारकडून कर्जे व देणग्या, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्जे व परकीय कर्जे यामार्फत वाढवू शकते. अमेरिका, इंग्लंड, पश्चिम जर्मनी, जपान व डेन्मार्क या देशांकडून या महामंडळाला वित्तीय मदत मिळाली आहे.

NSIC च्या मदतीचे स्वरूप

National Small Industries Corporation लघुउद्योगांना प्रत्यक्ष वित्तीय मदत देत नाही; त्यांच्या विकासाला अप्रत्यक्षपणे विविध प्रकारे मदत करते. हे महामंडळ लघुउद्योगांना पुढीलप्रमाणे अप्रत्यक्षपणे मदत देते –

  1. हप्त्याने यंत्रसामग्री विकत घेण्यास मदत
  2. सरकारकडून लघुउद्योगांच्या मालासाठी खरेदीच्या ऑर्डर्स मिळविणे.
  3. ओखा, राजकोट, मद्रास व हावरा येथे ज्या प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत तेथे लघुउद्योजकांच्या शिक्षणाची सोय करणे.
  4. औद्योगिक वसाहतीची व्यवस्था पाहणे.
  5. लघुउद्योगांना आवश्यक असणाऱ्या पण सापेक्षतेने दुर्मीळ कच्च्या मालाचा पुरवठा करणे.
  6. लघुउद्योगांमध्ये तयार झालेल्या वस्तूंच्या निर्यातीस मदत करणे.

हे सुद्धा पहा-

Related Posts