मेनू बंद

प्रेम म्हणजे काय असतं

प्रेम हा एक असा शब्द आहे जो सर्वाना नेहमी छान वाटतो. प्रेम हा केवळ एक शब्द नसून ती एक भावना आहे जी आपण कधीही गमावू इच्छित नाही. या शब्दात अशी प्रखर सकारात्मक ऊर्जा आहे जी आपल्याला मानसिक आणि आंतरिक आनंद देते. आपण या लेखात प्रेम म्हणजे काय असतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

प्रेम म्हणजे काय असतं

प्रेम म्हणजे काय असतं

प्रेम म्हणजे अशी एक भावना जी मानसिक भावनेचे प्रखर व सकारात्मक रूप आहे. प्रेम हे अनेक भावनातून निर्माण होते आणि वेगवेगळे विचार गुंतलेले असते. हे एक मजबूत आकर्षण आणि वैयक्तिक ऋणानुबंधाची भावना आहे जी तुम्हाला सर्वकाही विसरून तुमच्या प्रिय व्यक्तिसोबत जगण्यास प्रवृत्त करते. ही एक एखाद्याची दयाळूपणा, भावना आणि आपुलकी सादर करण्याचा एक मार्ग देखील मानले जाऊ शकते.

खरे प्रेम तेच असते जे प्रत्येक प्रसंगात तुमच्या सोबत असते, दु:खात साथ देते आणि तुमचे सुख तुमचे सुख मानते, असे म्हणतात की प्रेम असेल तर आपले आयुष्य बदलते पण आयुष्य बदलते की नाही हे त्या व्यक्तीवर अवलंबून असते. वरील गोष्टींवर अवलंबून आहे, प्रेम व्यक्तीमध्ये नक्कीच बदल घडवून आणते, प्रेमाचा अर्थ असा नाही की आपण नेहमी त्याच्यासोबत असतो, आपण एकमेकांपासून दूर असलो तरीही प्रेम संपू नये. ज्यामध्ये कितीही दूर असले तरी भावना नेहमीच जवळ असावी.

कोणावर तरी मनापासून प्रेम करणारे फार कमी लोक असतात. पण उदाहरणे म्हणजे लैला आणि मजनू. त्यांच्या प्रेमाला सीमा नाही. हे प्रेमात काहीही करू शकते. असे प्रेम लोक जन्मापर्यंत लक्षात ठेवतील.

प्राचीन ग्रीक लोकांनी प्रेमाचे चार प्रकार ओळखले: नातेसंबंध, मैत्री, रोमँटिक इच्छा आणि दैवी प्रेम. प्रेमाला अनेकदा वासनेची बरोबरी केली जाते आणि परस्पर संबंध म्हणून रोमँटिक ओव्हरटोनने तोलले जाते, प्रेमाला मैत्रीने देखील तोलले जाते. सामान्यत: प्रेम ही अशी भावना असते जी एखाद्या माणसाला दुसऱ्या माणसाबद्दल वाटते.

प्रेम आणि सौंदर्य या दोन्हींची उत्पत्ती आणि उत्तेजनाची प्रक्रिया व्यक्तीच्या मनाच्या आतून सुरू होते. सौंदर्याचा माणसाच्या व्यक्तिमत्त्वावर परिणाम होतो आणि त्या सौंदर्यात प्रेम लीन होते. प्रेमात आसक्ती असते. आसक्ती नसेल तर प्रेम हे प्रेम नसून फक्त भक्ती बनते. प्रेम ही मोह आणि भक्ती यांच्यातील अवस्था आहे.

स्त्री आणि पुरुष यांच्या प्रेमाच्या सात पायऱ्या असतात आणि प्रेम संपण्याच्या देखील सात पायऱ्या असतात. प्रेमात असण्याचे सात टप्पे याप्रमाणे:

 1. आकर्षण,
 2. एकमेकांची काळजी घेणे,
 3. भेटण्याची इच्छा होणे,
 4. एकत्र राहण्याची इच्छा,
 5. भेटण्याचा आणि बोलण्याचा नेहमी प्रयत्न करणे,
 6. प्रेम व्यक्त करणे,
 7. एकत्र आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न आणि शेवटी आयुष्याचा जोडीदार बनणे.

प्रेम संपवण्यासाठी सात पायऱ्या:

 1. एकमेकांचे विचार आणि कृती नापसंत करणे,
 2. भांडण होने,
 3. तिरस्कार करणे,
 4. एकमेकांपासूनचे दूर जाणे,
 5. नाते संपवण्याचा विचार येणे,
 6. वेगळ होण्याचा प्रयत्न,
 7. वियोग.

प्रियकर आणि प्रेयसी यांच्यातील प्रेम आणि विभक्त होण्याची स्थिती सारखीच असते. परंतु काही विवाह वेगळे केले जाऊ शकत नाहीत कारण त्यांचा आत्मा हा एकच असतो जो आतून एक असतो, त्यांना बाहेरून वेगळे करता येत नाही.

हे सुद्धा वाचा –

Related Posts