मेनू बंद

राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे काय

National income ही एक अनिश्चित संज्ञा आहे आणि ती अनेकदा राष्ट्रीय लाभांश, राष्ट्रीय उत्पादन आणि राष्ट्रीय खर्चासह परस्पर बदलून वापरली जाते. या लेखात आपण राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे काय जाणून घेणार आहोत.

राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे काय

राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे काय

राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे एका वर्षात आर्थिक क्रियाकलापांमधून देशाला मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नाची रक्कम. त्यामध्ये सर्व संसाधनांना मजुरी, व्याज, भाडे आणि नफ्याच्या स्वरूपात दिलेली देयके समाविष्ट आहेत. देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीवरून देशाची प्रगती ठरवता येते. राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे एखाद्या देशाने आर्थिक वर्षात उत्पादित केलेल्या वस्तू आणि सेवांचे मूल्य. अशा प्रकारे, एका वर्षाच्या कालावधीतील कोणत्याही देशाच्या सर्व आर्थिक क्रियाकलापांचा हा निव्वळ परिणाम आहे आणि पैशाच्या दृष्टीने त्याचे मूल्य आहे.

राष्ट्रीय उत्पन्न व्याख्या

1. पारंपारिक व्याख्या

मार्शलच्या म्हणण्यानुसार: “नैसर्गिक संसाधनांवर कार्य करणाऱ्या देशाचे श्रम आणि भांडवल दरवर्षी सर्व प्रकारच्या सेवांसह वस्तू, भौतिक आणि अभौतिक वस्तूंचे विशिष्ट निव्वळ एकूण उत्पादन करते. हे खरे निव्वळ वार्षिक उत्पन्न किंवा देशाचे महसूल किंवा राष्ट्रीय लाभांश आहे.

मार्शलने मांडलेल्या व्याख्येवर खालील कारणांवरून टीका केली जात आहे.

वस्तू आणि सेवांच्या विविध श्रेणीमुळे, योग्य अंदाज लावणे फार कठीण आहे. दुप्पट मोजणी होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अचूक अंदाज लावता येत नाही.

उदाहरणार्थ, एखादे उत्पादन उत्पादक ते वितरक ते घाऊक विक्रेता ते किरकोळ विक्रेता आणि नंतर अंतिम ग्राहकापर्यंत पोहोचते. जर प्रत्येक हालचालीवर कमोडिटी विचारात घेतली तर राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मूल्य वाढते. तसेच, आणखी एक कारण म्हणजे अशी उत्पादने आहेत जी उत्पादित केली जातात परंतु विक्री केली जात नाहीत.

उदाहरणार्थ, भारतासारख्या कृषी-केंद्रित देशात, अशा वस्तू आहेत ज्यांचे उत्पादन केले जात असले तरी ते स्व-उपभोगासाठी ठेवल्या जातात किंवा इतर वस्तूंसोबत बदलल्या जातात. त्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नाला कमी लेखले जाऊ शकते.

सायमन कुझनेट्स यांनी राष्ट्रीय उत्पन्नाची व्याख्या “अंतिम ग्राहकांच्या हाती असलेल्या देशाच्या उत्पादक व्यवस्थेतून वर्षभरात वाहत असलेल्या वस्तू आणि सेवांचे निव्वळ उत्पादन” अशी केली आहे.

2. आधुनिक व्याख्या

 1. GDP
 2. GNP

सकल देशांतर्गत उत्पादन (Gross Domestic Product)

एका वर्षात देशात उत्पादित केलेल्या वस्तू आणि सेवांचे एकूण मूल्य म्हणजे त्याचे सकल देशांतर्गत उत्पादन. पुढे, जीडीपीची गणना बाजारभावानुसार केली जाते आणि बाजारभावानुसार जीडीपी म्हणून परिभाषित केले जाते. GDP चे वेगवेगळे घटक आहेत:

 • मजुरी आणि पगार
 • भाड्याने
 • व्याज
 • अवितरीत नफा
 • संमिश्र उत्पन्न
 • प्रत्यक्ष कर
 • लाभांश
 • घसारा

एकूण राष्ट्रीय उत्पादन (Gross National Product)

GNP च्या गणनेसाठी, आम्हाला कृषी उत्पादन, लाकूड, खनिजे, वस्तू, वाहतूक, दळणवळण, विमा कंपन्या, व्यवसाय (वकील, डॉक्टर, शिक्षक यांसारखे) उत्पादनातील योगदान यासारख्या सर्व उत्पादक क्रियाकलापांमधून डेटा गोळा करणे आणि त्याचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. , इ). बाजारभावानुसार.

त्यात परदेशातून देशात निर्माण होणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाचाही समावेश होतो. GNP चे चार मुख्य घटक आहेत:

 1. ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि सेवा
 2. एकूण खाजगी देशांतर्गत उत्पन्न
 3. उत्पादित वस्तू किंवा सेवा प्रदान
 4. परदेशातून मिळणारे उत्पन्न.

बाजारभाव आणि घटक खर्चाच्या आधारावर GDP आणि GNP

अ) बाजारभाव

जीएसटी, सीमा शुल्क इ. सारख्या अप्रत्यक्ष करांसह वास्तविक व्यवहार केलेली किंमत. अशा करांमुळे अर्थव्यवस्थेत वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढतात.

ब) घटक खर्च

यामध्ये उत्पादनाच्या घटकांची किंमत समाविष्ट आहे उदा. भांडवलावरील व्याज, मजुरांना मजुरी, भागधारकांना जमिनीच्या नफ्यासाठी भाडे. अशा प्रकारे सेवा प्रदात्यांद्वारे प्रदान केलेल्या सेवा आणि उत्पादकाने विकलेल्या वस्तू महसूल किंमतीच्या समान असतात.

हे सुद्धा वाचा –

Related Posts