मेनू बंद

सश्रम कारावास म्हणजे नक्की काय

Rigorous imprisonment in Marathi: जेव्हा न्यायालयाकडून गुन्हेगाराला शिक्षा सुनावली जाते, तेव्हा पोलीस त्याला अटक करून तुरुंगात पाठवतात. हे तुम्ही सर्वांनी चित्रपटांमध्येही पाहिले असेल. पण त्यासोबत, तुम्ही कधी-कधी वर्तमानपत्रात किंवा टीव्ही चॅनेल मध्ये पाहता की न्यायालयाने एखाद्या गुन्हेगाराला कठोर कारावास किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली असेल. तेव्हा, तुमच्या मनात नक्की प्रश्न आला असेल की, कठोर कारावास किंवा सश्रम कारावास म्हणजे काय, आणि यामध्ये कैद्याला कोणती विशिष्ट सजा भोगावी लागते. चला तर मग या लेखात आपण याबद्दल जाणून घेऊया.

सश्रम कारावास म्हणजे नक्की काय

सश्रम कारावास म्हणजे काय

सश्रम कारावास म्हणजे तुरुंगात असलेल्या गुन्हेगाराला आरोपासाठी दिलेली सक्तमजुरी. उदाहरणार्थ, न्यायालय अपराध्याला कोणत्याही आरोपासाठी दहा वर्षे सश्रम कारावास आणि पाच लाखांचा दंड ठोठावते.

सश्रम कारावास या शब्दाचा अर्थ असा प्रतीत होतो की, ज्यामध्ये तुरुंगात असलेल्या गुन्हेगाराला बेड्यांमध्ये बांधून जड दगड किंवा लोखंडी साखळदंडात जकडून ठेवणे, असा सश्रम कारावास या शब्दाचा अर्थ प्रतीत होतो. मात्र प्रत्यक्षात असे काहीच नाही, हे सर्व चित्रपटांमध्ये घडते; भारतातील तुरुंगात नाही. काम करणाऱ्या कैद्यांना सश्रम कारावासाची शिक्षा दिली जाते. सश्रम कारावास म्हणजे कठोर काम नव्हे, तर त्याला एका विशिष्ट कालावधीसाठी पूर्ण एकांतात सोडणे.

भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या कलम 73 ची व्याख्या

गुन्हेगाराला न्यायालयाकडून सश्रम कारावासाची शिक्षा दिली जाते. मग अशा परिस्थितीत आरोपीला खालील मर्यादेपर्यंत साध्या कारावासासह एकांतवासात राहावे लागेल, तरच गुन्हेगारास सश्रम कारावासाची शिक्षा होईल, ज्यामध्ये-

  1. जर अपराध्याला सहा महिन्यांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा झाली असेल तर त्याला एक महिना एकांत कारावासात ठेवला जाईल पण आणखी नाही.
  2. जर एखाद्या गुन्हेगाराला एक वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा झाली असेल, तर त्याला दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ एकांतवासात ठेवले जाईल.
  3. जर गुन्हेगाराला एक वर्षापेक्षा जास्त सश्रम कारावासाची शिक्षा झाली असेल तर त्याला तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ एकांतवासात ठेवता येणार नाही.

उपरोक्त एकांतवासानंतर, उर्वरित कारावास साध्या कारावासात घालवला जाईल आणि एकांतवासानंतर गुन्हेगाराची सुटका केली जाईल.

संदर्भ (Reference): भारतीय दंड संहिता

हे सुद्धा वाचा-

Related Posts